حذف شرط ارائه ٢ سال سابقه کار بالینی رشته پرستاری در کنکور ارشد

حذف شرط ارائه ٢ سال سابقه کار بالینی رشته پرستاری در کنکور ارشد

شرط ارائه ٢ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای ۴ رشته مجموعه پرستاری حذف شد و دانشجویان استعداد درخشان می توانند بدون نیاز به ارائه سابقه کار در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: متقاضیان استفاده از سهمیه مازاد استعداد درخشان در مجموعه پرستاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ می توانند با توجه به تغییرات از تسهیلات خود استفاده کنند.

بر اساس اعلام مراجع ذیربط با توجه به حذف شرط ارائه ٢ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای ۴ رشته مجموعه پرستاری، واجدین شرایط این رشته ها طبق آیین نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱» در صورت احراز شرایط می توانند بدون نیاز به ارائه سابقه کار از تسهیلات مذکور استفاده کنند.

البته دانش آموختگان سال ١٣٩٨ به بعد که واجد شرایط آیین نامه مذکور هستند و تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده اند می توانند بدون نیاز به سابقه مورد نظر حسب شرایط برای یکبار از سهمیه بدون آزمون فقط برای سال ۱۴۰۲ و سهمیه با آزمون در یکی از آزمون های سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ استفاده کنند.

رعایت سایر شرایط آیین نامه و شرایط آزمون به قوت خود باقی است.

شاید شما هم دوست داشته باشید

بدون دیدگاه

پاسخ دهید