دانشگاه ها به صورت قطعی از اول مهر بازگشایی می شوند

دانشگاه ها به صورت قطعی از اول مهر بازگشایی می شوند

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: به صورت قطعی شاهد بازگشایی کامل تمام دانشگاه ها از اول مهر خواهیم بود.

هاشم داداش پور گفت: فعالیت مراکز آموزش عالی از نیمه دوم شهریور به تدریج آغاز می شود و از مهر به صورت کامل شاهد بازگشایی قطعی تمام دانشگاه ها خواهیم بود.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: وزارت علوم و دانشگاه‌های تابعه از همه ظرفیت‌های موجود، اعتبارت استانی و کمک‌های خیرین برای فراهم کردن شرایط تحصیل حضوری دانشجویان و نیز بهره‌مندی مطلوب از امکانات رفاهی مانند سلف سرویس‌ها و خوابگاه‌ها که بخشی از آن ها استیجاری بوده و یا تغییر کاربری داده اند، استفاده خواهد کرد.

 

شاید شما هم دوست داشته باشید

بدون دیدگاه

پاسخ دهید